NIE-nummer

Ett spanskt NIE (Número de Identificación de Extranjero) är ett identifikationsnummer som tilldelas icke-spanska invånare i Spanien. Det är en unik identifieringskod som används för olika administrativa och juridiska ändamål, t.ex. för att köpa en fastighet, öppna ett bankkonto, få ett körkort, underteckna anställningsavtal eller betala skatt.

 • Fastställa behörighet
 • Ansökningsformulär
 • Obligatoriska dokument
 • Utnämning
 • Skicka in ansökan
 • Betala avgift
 • Bearbetning
 • Samla in NIE-nummer

Hur får man ett spanskt identifikationsnummer?

För att få ett spanskt NIE-nummer finns det flera sätt att göra det, och vi har försökt att täcka de vanligaste sätten här genom att samla den information du behöver under hela processen. Du kommer vanligtvis att behöva följa dessa steg:

1. Bestäm lämplig myndighet

Beroende på din situation bör du identifiera den myndighet som ansvarar för att utfärda NIE-nummer. Det kan vara det spanska konsulatet eller den spanska ambassaden i ditt hemland, eller utlänningskontoret (Oficina de Extranjería) eller den nationella polisstationen (Comisaría de Policía) i Spanien.

2. Fyll i ansökningsformuläret

Hämta NIE-ansökningsformuläret från den behöriga myndigheten och fyll i det korrekt och fullständigt. Formuläret kräver vanligtvis personlig information som ditt namn, adress, nationalitet, passuppgifter och anledningen till att du begär NIE. Du kan också ladda ner formuläret här.

3. Samla in nödvändiga dokument

Innan du dyker upp hos den valda myndigheten är det viktigt att du har samlat in den nödvändiga dokumentationen i förväg, vilket vanligtvis inkluderar följande:

 • Giltigt pass (original och fotokopior)
 • Ifyllt NIE-ansökningsformulär
 • Bevis på skälet till att få NIE (t.ex. arbetskontrakt, avtal om köp av fastighet, antagningsbesked från universitet)
 • Nya fotografier i passstorlek
 • Eventuella ytterligare dokument som är specifika för din situation (varierar beroende på syftet med din NIE-ansökan)

4. Boka ett möte (om så krävs)

Vissa myndigheter kan kräva att du bokar en tid i förväg. Kontrollera kraven och förfarandena hos den specifika myndighet du har att göra med för att se om en tidsbokning är nödvändig.

5. Skicka in ansökan

Gå på din bokade tid (i förekommande fall) eller besök det utsedda kontoret för att lämna in din ansökan och de styrkande handlingarna. Se till att du har alla nödvändiga original och kopior.

6. Betala avgiften (om tillämpligt)

Beroende på anledningen till att du vill ha en NIE kan det tillkomma en avgift i samband med ansökningsprocessen. Avgiftsbeloppet kan variera, så kontrollera med den berörda myndigheten om det tillkommer någon kostnad och vilka betalningsmetoder som accepteras.

7. Invänta behandling

När du har skickat in din ansökan måste du vänta på handläggningstiden. Tidsramen kan variera beroende på myndigheten och arbetsbelastningen vid den aktuella tidpunkten. Det är tillrådligt att be om en uppskattning av handläggningstiden i samband med att ansökan lämnas in.

8. Hämta ditt NIE-nummer

När din ansökan har behandlats och godkänts får du ditt spanska NIE-nummer. Insamlingsmetoden kan variera beroende på myndighet, men du kan hämta ditt NIE-certifikat personligen eller få det skickat till dig.

Det är viktigt att notera att processen och de specifika kraven för att få ett spanskt NIE-nummer kan variera beroende på dina omständigheter, till exempel om du är EU-medborgare, icke-EU-medborgare eller student. Vi rekommenderar att du besöker den spanska regeringens officiella webbplats eller kontaktar den berörda myndigheten direkt för att säkerställa att du har den mest aktuella och korrekta informationen för din specifika situation.

Get a call from us

Fill in the form and we’ll get back to you shortly.

Ring mig

Fyll i formuläret, och vi återkommer snart till dig.